Odstranění padletu

Michelangelo řekl: "Když je víno kyselé, vyhoď ho!" Totéž platí pro padlet. Zde je návod, jak vymazat kyselý padlet.

Odstranění padletu z ovládacího panelu

  • Na ovládacím panelu najeďte kurzorem na padlet odsouzený k zániku.
  • Klikněte na svislou elipsu se třemi tečkami (...) v pravém dolním rohu padletu.
  • Vyberte možnost Odstranit padlet. Odstranit můžete pouze vámi vytvořené padlety.
  • Potvrďte zadáním čtyřmístného kódu do pole.
  • Smazat

Odstranění otevřené brožury

  • Klikněte na elipsu se třemi tečkami (...) na akčním panelu.
  • V dolní části panelu vyberte možnost Smazat.
  • Potvrďte zadáním čtyřmístného kódu do pole.

Rozlučte se s kyselými padlety!

Odstraněný obsah nelze obnovit.


Jak jsme si vedli?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)