Мога ли да върна моята подложка към по-стара версия?

История на версиите

Падлетът запазва съдържание в реално време, но не запазва история на подреждането. Ако устройството ви умре или загубите интернет връзка, докато работите с палет, направените промени, които вече са били автоматично запаметени, трябва да са там, когато се върнете. Но няма начин да получите достъп до версия, предшестваща направените от вас редакции.

Превключване на формати

Ако смените формата на вашия падлет и решите, че искате да го върнете, всички публикации ще се пренесат от формат във формат.

Актуализации на софтуера

Няма начин за достъп до предишни версии на софтуера на Padlet.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)