Защо не мога да използвам микрофона?

Проверете дали сте разрешили използването на микрофон в устройството или браузъра. Това важи и за запис на видео и правене на снимки - ако искате камерата да работи за видеоклипове и правене на уеб снимки.

Ако опциите са в сиво, функцията може да не е налична.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)