Kommentarer försvinner

Du vet att du kommenterade ett inlägg för din hemuppgift men nu kan du inte hitta det någonstans! Den är borta!

Har någon tagit bort den? -- Möjligen, men inte troligt.

Var det en dröm? -- Kanske, men också mycket osannolikt.

Vart tog den vägen då?

Kommentera ett inlägg

Det kan se ut som om du har kommenterat ett inlägg korrekt och du kan säkert navigera bort från padleten utan bekymmer. Men utseendet kan vara bedrägligt! Var noga med att du har skickat in din kommentar korrekt nu, så att du inte förvandlas till Panicking Patty/Pete senare.

När du lämnar en kommentar, se till att trycka på Enter eller klicka på Skicka-ikonen(→) när du är klar. Om du klickar utanför kommentarsrutan kommer ditt arbete tyvärr inte att sparas.

För att vara säker på att din kommentar har skickats in korrekt kan du titta efter en tidsstämpel som visas bredvid ditt namn när du är klar.

Om du är säker på att kommentaren skickades in korrekt och den ändå har försvunnit kan det bero på att du hade dålig internetuppkoppling när du skickade in den. Detta händer tyvärr ibland och kan inte alltid förhindras. Kommentaren kan inte återställas och du måste skicka in den på nytt.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)