Omnämnanden

Du kan nämna andra användare för att skicka ett meddelande till dem.

Så här skapar du omnämnanden

Skapa ett omnämnande på samma sätt som du gör på ett socialt medium. Skriv "@" och sedan användarnamnet. Du kan skapa omnämnanden i brödtexten i ett inlägg och i kommentarerna!

När du publicerar ett omnämnande får mottagaren ett e-postmeddelande. Sedan kan de komma tillbaka till padleten och börja samarbeta med dig.

Alla som kan posta kan skapa ett omnämnande.

Vem du kan nämna

Du kan alltid nämna alla som har postat eller kommenterat på padleten. Administratörer av padleten kan också alltid nämna alla som har fått en inbjudan som samarbetspartner på padleten.

I organisationer kan medlemmar på administratörsnivå nämna vem som helst i organisationen. Medlemmar under admin-nivå kan nämna vem som helst i organisationen som också har tillgång till padleten.

Meddelanden om omnämnande

När du nämner en användare får den användaren en push-avisering och ett e-postmeddelande som ser ut så här.

Håll utkik efter dem! Du kan uppdatera dina aviseringspreferenser från dina inställningar.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)