Ändra storlek på inlägg

Breda inlägg

Dina inlägg har mycket viktigt innehåll. Vi fattar - du har mycket att säga! Nu önskar du bara att du inte behövde scrolla så mycket för att läsa hela inlägget. Önskan är uppfylld!

I panelen Inställningar i padleten kan du ändra storleken på dina inlägg från Standard till Bred. Klicka bara på kugghjulsikonen Inställningar (⚙️) till höger om din padlet > Utseende > Inläggsstorlek.

Canvas-format

Det är bara möjligt att manuellt ändra storleken på dina inlägg i Canvas-format. Om din padlet är i något av de andra sex formaten kommer du inte att kunna ändra storlek på ditt inlägg manuellt. Du kommer bara att kunna använda Standard eller Wide.

Så här ändrar du storlek på din padlet i Canvas-formatet:

  • Icke-touch-enheter: Håll markören över inläggets kant. När den dubbelhuvade pilen visas drar du för att justera storleken.
  • Touch-enheter: Nyp och zooma på bilden!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)