Opinionsundersökningar

Du kan lägga till omröstningar i inlägg som interaktiva bilagor. Alla som kan skapa ett inlägg på en padlet kan lägga till en enkät som en bilaga.

Så här lägger du till en enkät i din padlet.

Lägg till en omröstning

 1. Öppna inläggskompositören genom att klicka på plusknappen(+)
 2. Öppna innehållsväljaren genom att välja den trepunkts ellipsknappen (...) i mitten av inläggskompositören.
 1. Välj Undersökning.
 1. Fyll i din fråga och dina alternativ och välj Lägg till. Omröstningar måste innehålla en fråga och mellan två och fyra alternativ.
 1. Välj Publicera. Du kan fylla i resten av inlägget om du vill.

Visa resultat från omröstningen

 • Författaren till undersökningen och eventuella administratörer på padleten kommer att se en Visa resultat -knapp på en undersökning som låter dem se de aktuella resultaten av en undersökning.
 • Padletbesökare som inte faller inom ovanstående kategorier kommer inte att kunna se resultat förrän de röstar.
 • Om omröstningen är stängd indikerar en troféikon vilket alternativ som fick flest röster.
 • Omröstningsresultat kan visas i standardvy, expanderad vy och bildspelsvy.

Stäng en omröstning

 • Inlägg med en omröstning som bilaga kommer att ha en Stäng omröstning-knapp.
  • Om en omröstning är stängd är det inte längre tillåtet att rösta. Alla som tittar på en stängd omröstning kommer att se resultatsidan.
 • Om en omröstning är stängd ändras knappen Stäng omröstning i åtgärdsmenyn till Öppna omröstning.
  • En omröstning kan öppnas igen efter att den stängts.
   • Om du öppnar en omröstning igen rensas inte tidigare poster.
  • En återöppnad omröstning tillåter personer att rösta om de inte redan har gjort det.
 • Endast den som har skapat omröstningen och padlet-administratörer kan stänga och öppna omröstningar.

Vanliga frågor

Vem kan rösta på en omröstning?
Alla som har tillgång till padleten.
Vad är teckengränserna?
Omröstningsfrågor har en teckengräns på 500. Valmöjligheter har en teckenbegränsning på 100.
Kan jag redigera en omröstning efter att jag publicerat den?
Nej. Inlägget som innehåller en enkät kan redigeras efter publicering, men inte själva enkäten.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)