Utgången film

"En maskin kan göra arbetet för femtio vanliga män. Ingen maskin kan göra en extraordinär människas arbete." - Elbert Hubbard

Om du exporterar din padlet får du felmeddelandet "Expired film" och inget resultat produceras. Den padlet du skapade måste vara mycket extraordinär! Det låter som om du måste sluta vara så fantastisk!

Vad betyder detta?

I de flesta fall, om du får felmeddelandet "Expired film", är din padlet mycket stor i storlek. Vanligtvis har padleten många inlägg och uppladdningar så att servern får en timeout innan den kan ladda exporten.

Hur fixar du det?

Först vill du försöka exportera din padlet i en annan webbläsare. Om du har försökt exportera din padlet i Chrome, försök igen med Safari, till exempel. Om du får samma resultat, vänligen kontakta kundtjänst med länken till padleten, de saker du har gjort för att försöka lösa detta på egen hand redan och skärmdumpar / skärminspelningar du kan ha. Vi ska försöka lösa detta åt dig.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)