Arkivera eller avarkivera en padlet

Istället för att radera en gammal padlet, arkivera den! Städa upp din Dashboard eller, om du använder grundplanen, frigör utrymme för att göra plats för en ny padlet.

Arkivera en padlet

Öppna din Padlet-instrumentpanel och klicka på den vertikala ellipsknappen med tre punkter (...) i det nedre högra hörnet på en padlet som du vill arkivera.

För att arkivera väljer du Arkivera padlet.

När padleten har arkiverats kommer den inte längre att vara tillgänglig eller delbar. Innehållet finns dock kvar på padleten och kommer att vara synligt när den återställs.

Avarkivera en padlet

Klicka på mappen Arkiverad på vänster sida av din instrumentpanel.

Där ser du en lista över alla padlets som du har arkiverat. Om du vill öppna en padlet igen klickar du på den vertikala ellipsknappen med tre punkter (...) och sedan på Avarkivera padlet.

Det är viktigt att se till att det finns utrymme för den padlet du återställer. Det innebär att du kan behöva ta bort eller arkivera en annan padlet för att skapa mer utrymme.
Kan jag arkivera och avarkivera flera padlets åt gången?
Ja, klicka här om du vill veta hur du väljer flera padlets samtidigt!
Vad är skillnaden mellan att arkivera och att papperskorgen/radera en padlet?
Om du arkiverar en padlet, kommer den att förbli i den arkiverade samlingen så länge du vill lämna den! Om du papperskorgen en padlet kommer den att ligga kvar i Trashed-samlingen i 30 dagar och sedan raderas permanent om du inte återställer den till din instrumentpanel innan dess.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)