Vilken information delas mellan Padlet och ett LMS när man använder LTI?

Vad delas mellan Padlet och en LMS-tjänst?

Padlet tar emot din e-postadress, roll på LMS och, om tillgängligt, namn och användarnamn som är kopplat till ditt konto på LMS. Om du loggar in på ditt LMS-konto med Google eller Microsoft, wfår vi inte ditt Google/Microsoft-lösenord.

När dessa uppgifter har mottagits från LMS vid den första inloggningen kommer ett konto automatiskt att tillhandahållas för dig på Padlet for Schools. Kontots roll på Padlet kommer att matcha användarens roll på LMS.

Just nu associerar vi LMS-konton med Padlet via e-postadress, så det är inte möjligt att hoppa över provisioneringsmeddelanden.

Efterföljande inloggningar via LMS

Om din e-postadress på LMS ändras och vi inte kan hitta en motsvarande e-postadress kommer ett nytt Padlet-konto att skapas med din nya LMS-e-postadress.

När en LMS-användare kommer åt sitt Padlet for Schools-konto

kommer Padlet att försöka hitta ett motsvarande konto med samma e-postadress som LMS-användaren. Om ett e-postmeddelande hittas som matchar loggar vi automatiskt in användaren på det Padlet-kontot.

Ytterligare information

Om du har ett befintligt konto på Padlet for Schools som student, men du har ett lärarkonto på din LMS, kommer Padlet vid första inloggningen att uppgradera din roll på Padlet for Schools från student till lärare.

Endast LTI 1.3: Vi nedgraderar inte en Padlet-användare från lärare till student även om deras roll upptäcks som en student på LMS.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)