Lägg till Padlet till Moodle LMS med hjälp av LTI 1.0

Lägga till Padlet till Moodle LMS med hjälp av LTI 1.0

Meddelande om avveckling: LTI 1.0 kommer inte längre att stödjas av IMS Global från och med juni 2022. Vi erbjuder inte denna connector för nya användare. Befintliga användare bör migrera till den nya LTI 1.3-standarden.

Det finns två olika typer av integrationer för LMS tillgängliga i Padlet, nämligen LTI 1.0 och LTI 1.3. För LTI 1.0-verktyget måste varje padlet läggas till individuellt som ett externt verktyg i varje enskilt uppdrag med hjälp av ALLA stegen nedan.

Den här artikeln beskriver hur du ansluter Padlet till Moodle med hjälp av LTI 1.0. Om din Moodle-version stöder 1.3 kan du använda vår nya kontakt som beskrivs i den här artikeln.

Du kommer att behöva:

  • Åtkomst till lärarkontot på Moodle
  • Åtkomst till lärarkontot på Padlet
  1. Redigera kurs

Klicka på den kurs du vill lägga till din padlet i och klicka på Slå på redigering.

  1. Lägg till en aktivitet eller resurs

Klicka på + Lägg till en aktivitet eller resurs under önskat område.

  1. Välj externt verktyg

Du hittar Externt verktyg under Alla eller Aktiviteter. Ett formulär ska dyka upp, under förkonfigurerat verktyg, klicka på "+" tecknet. Det kommer att finnas en ny flik med ett annat formulär.

Vi går tillbaka till Padlet och kopierar några detaljer till det andra formuläret.

  1. Lägg till i LMS som ett externt verktyg

Öppna den specifika padlet du vill lägga till på Moodle och klicka på Dela. Du bör se alternativet "Lägg till iLMS som ett externt verktyg". Gå vidare och klicka på det. Du kommer att få se en del information som du behöver kopiera och klistra in i Moodle.

  1. Fyll i formuläret på Moodle

Verktygets namn

Padlet 1.0 (använd ett namn som hjälper dig att enkelt identifiera det senare)

Verktygets URL

https://padlet.com/api/hooks/lti/callback

Konsumentens nyckel

Listad på Padlet som konsumentnyckel

Delad hemlighet

Listad på Padlet som delad hemlighet

Anpassade parametrar

Listas på Padlet som anpassade parametrar

URL för ikon

https://padlet.com/logo.png

  1. När du är klar klickar du på Save and return to course eller Save and display.

Här är ett exempel på en skärmdump med fälten ifyllda.

Padleten bör visas så här i Moodle! Om du vill lägga till fler padlets i olika kurser går du bara igenom stegen igen.

Tips för felsökning

Om du har provat LTI 1.0-kontakten tidigare och sedan har uppdaterat Moodle eller bytt Moodle-konto och försöker ansluta igen med samma kontakt, kan du få ett fel som ser ut ungefär som:

"Vi har svängt fel. Vi har stött på ett fel och arbetar för att åtgärda det. Kör försiktigt!".

Detta beror förmodligen på att varje Padlet for Schools-konto endast kan ansluta till ett LTI 1.0 LMS-konto vid varje tidpunkt. Du kanske vill överväga att använda LTI 1.3 för Moodle eftersom den begränsningen inte finns i vår LTI 1.3-integration. I annat fall kan du kontakta oss för att återställa din LTI 1.0-anslutning.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)