Lägg till Padlet i Brightspace LMS med hjälp av LTI 1.0

Lägga till Padlet till Brightspace LMS med LTI 1.0

Meddelande om nedskrivning: LTI 1.0 kommer inte längre att stödjas av IMS Global från och med juni 2022. Vi erbjuder inte denna connector för nya användare. Befintliga användare bör migrera till den nya LTI 1.3-standarden.

Det finns två olika typer av integrationer för LMS tillgängliga i Padlet, nämligen LTI 1.0 och LTI 1.3. För LTI 1.0-verktyget måste varje padlet läggas till individuellt som ett externt verktyg i varje enskilt uppdrag med hjälp av ALLA respektive steg nedan.

Den här artikeln beskriver hur du ansluter Padlet till Brightspace med hjälp av LTI 1.0. Om din Brightspace-version stöder 1.3 kan du använda vår nya kontakt som beskrivs i den här artikeln.

Vad du kommer att behöva:

 • Åtkomst till administratörskontot på Brightspace
 • Åtkomst till lärarkontot på Padlet for Schools

Konfigurera LMS-integrering för Brightspace (endast för administratörer)

 1. Lägg till i LMS som ett externt verktyg

Öppna den padlet du vill lägga till på Padlet och klicka på Dela. Du bör se alternativet "Lägg till iLMS som ett externt verktyg". Gå vidare och klicka på det. Notera din konsumentnyckel och delade hemlighet och dela dem med din Brightspace-administratör.

 1. Lägg till Padlet som en verktygsleverantör

Gå till Externa lärverktyg (LTI) > Hantera verktygsleverantörer > Ny länk

 1. Ange konsumentnyckeln och den delade hemligheten som delades

Var noga med att markera rutan bredvid "Använd anpassad verktygskonsumentinformation istället för standard.

 1. Ange information om verktyget

Fält

Information som ska anges

Startpunkt

https://padlet.com/api/hooks/lti/callback

Version av

Överta Global (1.1)

Metod för OAuth-signatur

HMAC-SHA1

Hemlig

Anges på Padlet som delad hemlighet

Nyckel

Listas på Padlet som konsumentnyckel

Här är ett exempel på en skärmdump med de ifyllda fälten.

 1. Ändra säkerhetsinställningar

Detta är för att tillåta Padlet att vara synlig för alla användare. Använd samma säkerhetsinställningar som de som visas nedan:

 1. Lägg till organisationsenheter

Ändra de organisationsenheter som kan använda verktygsleverantören. Nu kan du spara och stänga verktygsleverantören.

Lägga till Padlet i Brightspace-moduler (endast för lärare)

 1. Gå till Externa lärverktyg (LTI)

Gå till Hantera länkar till externa lär verktyg > Ny länk

 1. Lägg till i LMS som ett externt verktyg
  Öppna den padlet du vill lägga till i Brightspace och klicka på Dela. Du bör se alternativet Lägg till i LMS som ett externt verktyg. Gå vidare och klicka på det. Du kommer att få se en del information som du behöver kopiera och klistra in i Brightspace.

 1. Uppgifter om kursen

Fyll i fälten i enlighet med detta:

Titel

Padlet 1.0 - Uppgift (använd ett namn som gör att du enkelt kan identifiera den senare)

URL

https://padlet.com/api/hooks/lti/callback

Synlighet

Välj Tillåt användare att visa denna länk

Nyckel/hemlighet

Välj Signera meddelanden med nyckel/hemlighet med och Verktyg konsument nyckel/hemlighet

Anpassade parametrar

Listas på Padlet som anpassade parametrar

Dela upp varje rad i dess komponenter separerade med tecknet "=". Till exempel, om de anpassade parametrarna i panelen på Padlet ser ut så här:

public_key=beefcafe123
remake=yes

Du måste lägga till 2 anpassade parametrar i formuläret: den första anpassade parametern ska vara "public_key" och dess värde "beefcafe123" (liknande bilden nedan). Om du har valt att låta användarna arbeta med sina egna padlets måste den andra raden vara "remake" och dess värde "yes".

Säkerhetsinställningar

Välj Använd verktygsleverantörens säkerhetsinställningar

Här är ett exempel på hur man bryter upp en anpassad parameter:

 1. När du är klar klickar du på Spara och stäng.
 2. Gå till kursinnehåll
  Innehåll > Välj en modul eller Lägg till en modul > Befintliga aktiviteter. Sök och välj Padlet (eller det namn du gav den i steg 3) från menyn "External Tool Activity".

Padleten ska visas så här på Brightspace!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)