Ange en giltig e-postadress

Detta fel kan visas när du bjuder in bidragsgivare till din padlet i menyn Dela.

Om du har angett ett Padlet-användarnamn kan "Ange en giltig e-postadress" visas om användarnamnet inte är registrerat på Padlet.

Ett konto krävs inte för att bjuda in någon att posta på din padlet. Om du har en e-postadress för den användare du vill dela din padlet med, kan du lägga till deras e-postadress och ett e-postmeddelande kommer att skickas till dem.

Om du anger en e-postadress (registrerad eller inte) och ser det här felet, vänligen dubbelkolla e-postadressen. Det kan finnas några fel (icke alfanumeriska tecken) tillagda.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)