Accepterar Padlet inköpsorder?

Vi tar gärna emot inköpsorder, men observera att det finns ett minimikrav på 1 000 USD.

Abonnemangen aktiveras så snart vi har mottagit inköpsordern.

Alla försäljningsrelaterade dokument, inklusive vår W9, leverantörsinformation och Sole Source Letter, kan laddas ner här.

Om du har en beställning som är mindre än minimibeloppet och behöver återbetalas, redigerar vi gärna faktureringen enligt din organisations instruktioner. Kontakta oss så hjälper vi dig med det!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)