Jag kan inte rita (AI-bildgenerering)

I can't draw använder kraften i generativ AI för att skapa vackra bilder utifrån en beskrivning som du ger. Du kan sedan välja en av bilderna att använda i ditt inlägg.

Var så beskrivande och kreativ som möjligt för bästa resultat!

Så här får du tillgång till I can't draw

  • Öppna en padlet.
  • Klicka på(+)-knappen för att skapa ett nytt inlägg.
  • Klicka på knappen längst till höger i inläggskompositören för att visa fler alternativ för bifogade filer.
  • Klicka på Jag kan inte rita.
  • Skriv en beskrivning av den bild du vill ha och tryck på enter!

Sekretess och säkerhet

Den AI som I can't draw använder ligger hos en tredjepartstjänst. Vi skickar ingen annan information till denna AI än vad du direkt skriver i textinmatningen när du beskriver bilden.

Vi skickar inte någon information om din organisation, ditt konto eller padletinnehåll till någon tredje part som en del av den här funktionen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)