Jag kan inte rita (AI-bildgenerering)

I can't draw använder generativ AI för att skapa vackra bilder baserat på en beskrivning som du lämnar. Du kan sedan välja en av bilderna att använda i ditt inlägg.

Var så beskrivande och kreativ som möjligt för bästa resultat!

Så här får du tillgång till "Jag kan inte rita"

  • Öppna en padlet.
  • Klicka på knappen(+) för att skapa ett nytt inlägg.
  • Klicka på ellipsknappen med tre punkter (...) i inläggskompositören för att visa fler alternativ för bilagor.
  • Klicka på Jag kan inte rita.
  • Skriv en beskrivning av den bild du vill ha och tryck på enter!

Integritet och säkerhet

Den AI som I can't draw använder hostas av en tredjepartstjänst. Vi skickar ingen information till denna AI annat än vad du direkt skriver i textinmatningen när du beskriver bilden.

Vi skickar inte någon information om din organisation, ditt konto eller padletinnehåll till någon tredje part som en del av den här funktionen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)