Begränsningar för Neon-planen

Bilagor

Filstorleksgränsen är 20 MB för den kostnadsfria Neon-versionen. Här är de goda nyheterna: Det finns ingen gräns för det totala antalet uppladdningar för en padlet. Om du kan ladda upp den kan du lägga upp så många liknande filer som du vill - så länge varje enskild bilaga inte är större än 20 MB. 🦄

Padlets

Du kan skapa upp till tre padlets. Du kan frigöra utrymme genom att radera padlets som du inte längre använder.

Bidragsgivare

Det finns ingen gräns för hur många användare du kan dela en padlet med. De kan till och med lägga till något i padleten samtidigt!

Om många personer ska skriva inlägg samtidigt rekommenderar vi formaten Grid och Wall. De placerar ut inläggen så att de blir lätta att läsa.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)