Jag kan inte logga in med Microsoft SSO

Om du har problem med att komma åt Padlet med Microsoft SSO måste du kontakta Microsoft Azure AD-administratören inom din organisation.

Godkännande behövs

Detta innebär att Padlet måste godkännas av din Microsoft Azure Active Directory-administratör för att inloggningen ska fungera. Det kan göras genom att följa instruktionerna här!

Efter att behörigheten har beviljats bör saker och ting fungera som förväntat.

Felmeddelande med en kod

I skärmdumpen ovan visar den en felkod (AADSTS50105). Detta är ett konfigurationsproblem med Microsoft Azure AD som inte tillåter användare att logga in via SSO. Du behöver din Azure AD-administratör för att göra något av följande:

Alternativ 1: Tillåt alla i Azure AD att logga in via SSO:

  • Gå till https://aad.portal.azure.com/
  • Bläddra till Enterprise Application > Padlet
  • I den vänstra panelen öppnar du inställningarna för Egenskaper
  • Ställ in inställningarna för "Tilldelning krävs?" till Nej
  • Spara

Alternativ 2: Ge behörighet att logga in via SSO endast till specifika användare:

  • Gå till https://aad.portal.azure.com/
  • Bläddra till Enterprise Application > Padlet
  • Öppna inställningarna för Användare och grupper i den vänstra panelen
  • Tilldela kontot direkt till applikationen eller lägg till kontot som medlem i eventuella grupper som redan tilldelats.
Mer information om detta finns här!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)