Förhindra anonym postning

Som standard kan bidragsgivare lägga till innehåll i en padlet anonymt. Om det behövs kan du ändra detta och göra det obligatoriskt att logga in innan åtkomst tillåts.

  1. Klicka på pilen Dela till höger om padleten
  2. Bredvid "Länka sekretess" väljer du Hemlig - Logga in

Hur ser det ut för dina bidragsgivare? De får välja mellan att logga in eller registrera sig.

Det kostar inget att registrera sig för ett konto. Det enda kravet är en giltig e-postadress.

Läs mer om hur du hanterar din padlets integritet.

Om du är en del av ett Padlet for Schools-konto kan du använda sekretessinställningen Org only för att tvinga eleverna att logga in på sina Padlet for Schools-konton.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)