Ändra mitt lösenord

Så här ändrar du ditt lösenord.

  1. Från din instrumentpanel klickar du på den trepunkts ellipsknappen (...) > Inställningar.
  1. I Inställningar klickar du på Lösenord i alternativen till vänster på skärmen.
  1. På sidan Lösenord anger du ditt nuvarande lösenord i den övre textrutan, ditt nya önskade lösenord i den nedre textrutan och klickar sedan på Uppdatera lösenord.
Om du inte kommer ihåg ditt nuvarande lösenord kan du istället begära en återställning.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)