Inställningar för instrumentpanelen

I instrumentpanelens inställningar kan du välja instrumentpanelens standardbibliotek och välja vilka bibliotek som ska visas på instrumentpanelen. Så här navigerar du till instrumentpanelens inställningar och gör dessa ändringar.

  1. Starta från instrumentpanelen. Välj ellipsknappen med tre punkter (...) längst ned till vänster på skärmen.
  1. Välj Inställningar i menyn som visas. Detta tar dig till sidan Inställningar.
  2. Från sidan Inställningar väljer du Instrumentpanel från alternativen till vänster. Då kommer du till sidan med inställningar för instrumentpanelen.

Ändra dina inställningar för instrumentpanelen

Växla bibliotek för att bestämma vilka bibliotek du vill se på instrumentpanelens sida. Biblioteken representeras av ikonerna som du ser på vänster sida av instrumentpanelens skärm.

Om du vill ändra ditt standardbibliotek klickar du på knappen till höger i avsnittet "Standardbibliotek" och väljer önskat standardbibliotek i rullgardinsmenyn som visas.

Observera att när du skapar en padlet kommer den att visas i ditt standardbibliotek. Om du vill att din padlet ska visas någon annanstans måste du manuellt välja rätt bibliotek.

Din instrumentpanel är i din kontroll!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)