Kopiera och överföra inlägg

När du har börjat lägga upp innehåll på din padlet kan du upptäcka att du behöver kopiera innehållet till andra delar av din padlet eller till en annan.

Du kan till exempel ladda upp en bild till en padlet, men insåg att den också är relevant för en annan padlet.

Lyckligtvis finns det gott om alternativ för att duplicera innehåll på Padlet.

Padlets ägare och medlemmar med behörigheterna Skribent , Moderator eller Administratör kan duplicera/överföra alla inlägg på den padleten. Om du var inloggad när du skrev inlägget på padleten bör du kunna duplicera eller överföra ditt eget inlägg.

Duplicera inlägg

När du duplicerar ett inlägg skapar du en kopia av det och publicerar det på en annan plats.

Duplicera ett inlägg genom att klicka eller trycka på den vertikala ellipsknappen med tre punkter (...) i inläggets övre högra hörn.

När menyn öppnas väljer duDuplicera inlägg.

Menyn Duplicera inlägg öppnas till höger där du har tre alternativ:

1. Duplicera till en ny padlet. Detta kommer att uppmana dig att ange en titel och underrubrik för den nya padleten. Inlägget kommer att kopieras över när det har skapats.

2. Duplicera till denna pad let. Detta kommer helt enkelt att göra en kopia av inlägget på den ursprungliga padleten.

3.Välj en padlet. Detta gör att du kan söka igenom din instrumentpanel för att välja en redan skapad padlet att kopiera inlägget till.

Överföra inlägg

När du överför ett inlägg flyttar du det från den aktuella padleten och flyttar det till en ny plats. Inlägget kommer inte längre att vara tillgängligt på den ursprungliga padleten.

För att överföra ett inlägg klickar eller trycker du på den vertikala ellipsknappen med tre punkter (...) i inläggets övre högra hörn.

När menyn öppnas väljer du Överför inlägg.

Menyn Överför inlägg öppnas till höger där du har några alternativ:

1. Överför till en ny padlet. Detta kommer att uppmana dig att ange en titel och underrubrik för den nya padleten. Inlägget kommer att kopieras över när det har skapats.

2. Flytta till en annan sektion. Om du har sektioner aktiverade på din padlet kommer detta alternativ att visas. Du har möjlighet att flytta ditt inlägg till en ny sektion på samma padlet.

3.Välj en padlet. Detta gör att du kan söka igenom din instrumentpanel för att välja en redan skapad padlet att överföra inlägget till.

Vanliga frågor

Vem kan duplicera eller överföra inläggen på min padlet?
Skaparen av padleten kan duplicera eller överföra alla inlägg - även inlägg som de inte skrev. Om någon användare har bjudits in till padleten med behörigheterna Skribent, Moderator eller Administratör kommer de också att kunna kopiera eller överföra alla inlägg på den padleten. Slutligen, om författaren till ett inlägg var inloggad när hen skrev inlägget, kommer hen att kunna duplicera eller överföra sitt eget inlägg. De kommer inte att kunna duplicera eller överföra någon annans inlägg eller ett inlägg som gjorts av dem själva när de inte var inloggade.
Jag har lagt till ett inlägg men knappen för att duplicera/överföra visas inte. Varför ser jag inte de alternativen?
Om du var inloggad på ditt Padlet-konto när du skrev inlägget bör du kunna duplicera eller överföra dina inlägg, även om de finns på någon annans Padlet. Om alternativen inte visas var du inte inloggad när du skrev inlägget. Kontakta padletens ägare för att få hjälp med att duplicera eller överföra ditt inlägg.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)