Rapportera inlägg och padletter

Du kan rapportera allt innehåll på Padlet som bryter mot vår innehållspolicy. Detta inkluderar innehåll som utgör mobbning, stöld av immateriella rättigheter, skräppost och mer. Du kan rapportera enskilda inlägg eller hela padlets. Rapporterat innehåll kommer att granskas av vårt team. Om det bryter mot vår innehållspolicy kommer det att tas bort omedelbart.

Rapportera ett inlägg

Du bör rapportera ett inlägg om innehållet i inläggets ämne, brödtext, bilaga, kommentarer eller bildtext bryter mot vår innehållspolicy.

Så här anmäler du ett inlägg:

 1. Se till att innehållet i inlägget bryter mot vår innehållspolicy.
 2. Välj den vertikala ellipsknappen med tre punkter (...) i inläggets övre högra hörn.
 3. Välj Rapportera inlägg.
 4. Välj anledningen till rapporteringen.
 5. Ange ytterligare information om det behövs.
 6. Klicka på Skicka.

Rapportera en padlet

Du bör rapportera en padlet om något innehåll på padleten bryter mot vår innehållspolicy. Om överträdelsen är begränsad till ett inlägg bör du rapportera det inlägget individuellt. Rapportera en padlet när innehållsöverträdelsen är utbredd på padleten eller i titeln, beskrivningen eller bakgrunden.

För att rapportera en padlet:

 1. Se till att innehållet i padleten bryter mot vår innehållspolicy.
 2. Välj ellipsknappen med tre punkter (...) från åtgärdsfältet på padletens högra sida.
 3. Välj Rapportera padlet.
 4. Välj anledningen till rapporteringen.
 5. Ange ytterligare information om det behövs.
 6. Klicka på Skicka.

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag om en padlet eller ett inlägg innehåller skadligt innehåll?
Ska jag rapportera ett enskilt inlägg eller en hel padlet?
Om överträdelsen är begränsad till ett inlägg bör du rapportera det inlägget individuellt. Rapportera en hel padlet när överträdelsen är utbredd på padleten, eller i titeln, beskrivningen eller bakgrunden.
Vad händer med min padlet när den rapporteras?
Du kommer inte att meddelas när ditt inlägg eller padlet rapporteras av någon annan. Inlägget kommer att granskas av vårt team och om det bryter mot vår innehållspolicy kommer det att tas bort.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)