Skillnaderna mellan rollerna ägare, administratör, skapare och bidragsgivare i ett team

Teamen är uppbyggda kring fyra roller: Ägare, Administratör, Skapare och Medarbetare. Varje roll definierar ett standardanvändarbeteende i organisationen. Låt oss lära känna varje användartyp, ska vi?

I tabellen nedan beskrivs de funktioner som varje roll har tillgång till.

Om du inte ser alla fyra kolumnerna (Ägare, Admin, Maker och Bidragsgivare) i tabellen nedan kan du behöva bläddra över eller dra musen för att se hela tabellen.

Ägare ($)

Administratör ($)

Skapare ($)

Bidragsgivare (gratis)

Bidra till padlets

Endast åtkomst till teamets broschyrer

Göra broschyrer

Hantera medlemmar

Hantera fakturering

Ta bort team

Teammedlemmar med rollerna Bidragare är kostnadsfria, medan rollerna Ägare, Administratörer och Skapare är avgiftsbelagda. Mer information om teamplaner finns här.

Det kan bara finnas en ägare per konto.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)