Diagnostika Padlet

Diagnostika

Keď nám pošlete hlásenie o chybe prostredníctvom kontaktného formulára Padlet, automaticky k nemu pripojíme sadu diagnostických údajov. V tomto článku vám poskytneme prehľad o účele diagnostiky a typoch zhromažďovanej diagnostiky.

Účel diagnostiky

Účelom zhromažďovania diagnostiky je zabezpečiť, aby vám Padlet optimálne fungoval.

Keď nám pošlete hlásenie o chybe, automaticky vykonáme kontrolu vašej siete. Je to základný test, ktorý nám umožňuje skontrolovať, či niektoré webové stránky, ktoré používame na načítanie aplikácie Padlet, nie sú zablokované, a môže vysvetliť príčinu problému.

Aké diagnostické údaje sa zhromažďujú?

Toto je zoznam diagnostík, ktoré zhromažďujeme. Zoznam je prístupný aj tu.

Uisťujeme vás, že vaše súkromie je našou najvyššou prioritou. Chceme zdôrazniť, že sa nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Diagnostika sa používa len na odstránenie problému, s ktorým sa stretávate.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)