Prístup k diagnostickej stránke

Padlet Web

Ak vám Padlet nefunguje správne, postupujte pri riešení problémov podľa týchto krokov:

  1. Navštívte stránku https://padlet.com/diagnostics a pokúste sa o navrhovanú(-é) opravu(-y), ak existuje(-ú). Navrhované opravy budú označené symbolom NIE vedľa nich.
  2. Ak sa vám stále nedarí vyriešiť váš problém, kontaktujte nás a zdieľajte snímku obrazovky s výsledkami diagnostiky. Spoločne to vyriešime!

Padlet Mobile (Android alebo iOS)

Ak aplikácia Padlet nefunguje na vašom mobilnom zariadení, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Kliknite na tlačidlo Viac (...) v pravom dolnom rohu obrazovky.
  2. Kliknite na tlačidlo Spustiť diagnostiku
  3. Kontaktujte nás a uveďte svoj problém a výsledky diagnostiky. Radi vám pomôžeme!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)