Zmena veľkosti príspevku

Široké príspevky

Vaše príspevky majú veľa dôležitého obsahu. Chápeme to - máte toho veľa na srdci! Teraz si len želáte, aby ste nemuseli toľko rolovať, aby ste si mohli prečítať celý príspevok. Prianie splnené!

V paneli nastavení padletu môžete zmeniť veľkosť príspevkov zo štandardnej na širokú. Stačí kliknúť na ikonu ozubeného kolieska Nastavenia (⚙️)na pravej strane vášho padletu > Vzhľad > Veľkosť príspevku.

Formát plátna

Ručne je možné zmeniť veľkosť vašich príspevkov len vo formáte Canvas. Ak je váš padlet v niektorom z ostatných šiestich formátov, nebudete môcť ručne zmeniť veľkosť príspevku. Budete môcť použiť iba formát Štandardný alebo Široký.

Vo formáte Canvas môžete takto zmeniť veľkosť svojho padletu:

  • Nedotykové zariadenia: Umiestnite kurzor na okraj príspevku. Keď sa zobrazí dvojhlavá šípka, potiahnutím upravte jeho veľkosť.
  • Dotykové zariadenia: Priblížte obrázok: Stlačte a zväčšite obrázok!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)