Zmena farby príspevku

Nudia vás príspevky s bielym pozadím? Prečítajte si o tom, ako pridať do svojho padletu trochu farby.

Pridanie farby do nového príspevku

Pri pridávaní príspevku sa v spodnej časti zobrazí indikátor farby. Kliknutím naň zobrazíte možnosti farieb. Výberom farby zmeníte farbu svojho príspevku.

Úprava farby existujúceho príspevku

Ak chcete zmeniť farbu existujúceho príspevku, kliknite na zvislé tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) v pravom hornom rohu príspevku a vyberte inú farbu.

Dostupné farby príspevkov

K dispozícii je 6 možných farieb vašich príspevkov. Ak je váš prehliadač nastavený na svetlý režim, predvolená farba príspevku je biela a farby vyzerajú takto.

Ak je váš prehliadač nastavený na režim Tmavý, predvolená farba príspevku je čierna a farby vyzerajú takto.

Viac informácií o svetlom a tmavom režime nájdete tu!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)