Umožniť ostatným presúvať príspevky na mojom padlete

Poznámkové bloky sú skvelé na rôzne účely, najmä na brainstorming. Namiesto lepiacich poznámok na tabuli vyskúšajte padlet!

Príspevky možno premiestňovať ťahaním príspevkov na padlet. Ak používate dotykové zariadenie, ťuknite a posuňte prstom po obrazovke.

Príspevky môžu predvolene presúvať len autori príspevkov. Ak chcete, aby aj ostatní mohli presúvať príspevky na vami vytvorenom padlete, možno budete musieť zmeniť oprávnenia návštevníkov.

Ako?

Kliknite na ikonu šípky zdieľania na svojom padlete > v rozbaľovacej ponuke "Oprávnenia návštevníkov " vyberte možnosť Moderátor.

Nechcete, aby prispievatelia upravovali príspevky mimo vašej triedy alebo stretnutia? Svoje "Oprávnenia návštevníka " môžete kedykoľvek zmeniť späť na Čitateľ alebo Pisateľ.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)