Aktovka

Padlet Briefcase bol jedným z našich riešení pre podniky. Briefcase sme prestali ponúkať novým používateľom. Ak ste firma alebo malý tím, ktorý má záujem o Padlet, mali by ste preskúmať plán Team!

Ak ste existujúcim používateľom aplikácie Briefcase, použite tohto sprievodcu nastavením účtu a naučte sa ho spravovať. Ak sa vám nepodarilo nájsť potrebnú dokumentáciu alebo chcete prejsť na plán Team, kontaktujte nás.

Aktovka Briefcase už nie je k dispozícii novým používateľom.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)