Archivácia alebo zrušenie archivácie padletu

Upozornenie na vyradenie: priečinok Archív už nie je k dispozícii. Používajte prosím priečinok Kôš. Viac informácií o priečinku Kôš a jeho fungovaní nájdete tu.

Namiesto odstraňovania starého padletu ho archivujte! Vyčistíte si tak ovládací panel alebo, ak používate základný plán, uvoľníte miesto a vytvoríte priestor pre nový padlet.

Archivácia padletu

Otvorte si ovládací panel Padlet a kliknite na zvislé tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) v pravom dolnom rohu padletu, ktorý chcete archivovať.

Ak chcete archivovať, vyberte položku Archivovať padlet.

Po archivácii už nebude padlet prístupný ani zdieľateľný. Jeho obsah však zostane na padlete a bude viditeľný po obnovení.

Zrušenie archivácie padletu

Kliknite na priečinok Archivované na ľavej strane ovládacieho panela.

Zobrazí sa tam zoznam všetkých padletov, ktoré ste archivovali. Ak chcete padlet znovu otvoriť, kliknite na zvislé tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) a potom kliknite na položku Zrušiť archiváciu padletu.

Je dôležité zabezpečiť, aby bolo pre obnovovaný padlet miesto. To znamená, že možno budete musieť odstrániť alebo archivovať iný padlet, aby ste získali viac miesta.
Môžem archivovať a odarchivovať viacero padletov naraz?
Áno. Ak sa chcete dozvedieť, ako vybrať viacero padletov naraz, kliknite sem!
Aký je rozdiel medzi archiváciou a vymazaním/odstránením padletu?
Ak archivujete padlet, zostane v kolekcii Archivované tak dlho, ako dlho ho chcete ponechať! Ak zahodíte padlet, zostane v kolekcii Trashed 30 dní a potom bude natrvalo odstránený, ak ho predtým neobnovíte na ovládacom paneli.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)