Zabrániť ostatným v publikovaní na mojom padlete

Skončili ste so zhromažďovaním odpovedí na svojom bloku? Vypnite odosielanie príspevkov!

Najprv kliknite na tlačidlo so šípkou Zdieľať v pravom hornom rohu svojho padletu.

Ak chcete ostatným zabrániť v odosielaní príspevkov na vašom padlete, môžete nastaviť "Oprávnenia návštevníkov " na hodnotu Čitateľ. Môžete to urobiť kliknutím na rozbaľovaciu ponuku "Návštevník Oprávnenia návštevníkov' > Čitateľ.

Toto nastavenie zakáže návštevníkom možnosť vytvárať alebo upravovať príspevky na padlete. Upozorňujeme, že návštevníci budú môcť stále komentovať príspevky, ak je nastavenie komentovania zapnuté.

Ak chcete dať ľuďom výhradné práva na vytváranie alebo úpravu príspevkov a zároveň tieto funkcie zakázať všetkým ostatným, môžete to urobiť tak, že ich pozvete na svoj padlet. Kliknite na šípku Zdieľať > do poľa "Pridať spolupracovníka" zadajte používateľské meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ktorému chcete udeliť výhradné práva > kliknite na tlačidlo Pozvať! Po pridaní môžete upraviť ich individuálne oprávnenia.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)