Zmena alebo pridanie údajov o kreditnej karte

Prejdite na stránku s faktúrami

Ak chcete použiť, zmeniť alebo získať prístup k údajom o kreditnej karte, prejdite na stránku Fakturácia.

  1. Prihláste sa do svojho účtu Padlet.
  2. Vyberte tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) v ľavej dolnej časti ovládacieho panela.
  3. V okne, ktoré sa zobrazí, vyberte položku Nastavenia.
  1. V bočnom paneli na stránke Nastavenia účtu vyberte položku Fakturácia.

Na stránke Billing (Fakturácia) môžete spravovať, meniť alebo pristupovať k údajom o svojej kreditnej karte.

Zmena karty

Ak máte kartu v súbore a chcete ju zmeniť, zobrazí sa tlačidlo s nápisom Zmeniť kartu. Vyberte túto možnosť a pridajte nové údaje o karte.

Pridanie karty

Ak ešte nemáte kartu v súbore, zobrazí sa tlačidlo s nápisom Pridať kartu. Vyberte túto možnosť a pridajte kartu.

Ak máte stále problémy s platbou kartou, láskavo nás kontaktujte a my vám zašleme e-mailom odkaz na platbu.

Často kladené otázky

Sú údaje o mojej kreditnej karte v bezpečí v službe Padlet?
Áno. Keď používate službu, ktorá vyžaduje platbu, zhromažďujeme vaše meno, e-mail a údaje o kreditnej karte na účely fakturácie a účtovania. Vaše platobné informácie sa ukladajú len v systéme, ktorý spĺňa štandard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), čo je bezpečnostný štandard platný v celom odvetví, ktorý je určený na ochranu dôvernosti a bezpečnosti informácií o vašej kreditnej karte, a to šifrovaním pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL) a ukladaním pomocou šifrovania AES-256.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)