Naplánovať príspevok

Môžete si naplánovať publikovanie príspevkov v určitom čase v budúcnosti.

Ako naplánovať príspevok

  1. Ak chcete naplánovať príspevok, vyberte ikonu hodín v komponente príspevkov.
  1. Nastavte požadovaný čas zverejnenia príspevku. Môže to byť ľubovoľný čas v nasledujúcom roku. Vyberte možnosť Nastaviť dátum.
  1. Vyberte možnosť Naplánovať.
Funkciu Naplánovať príspevky môžu využívať len registrovaní používatelia s účtom.
Príspevok môžete naplánovať až na jeden rok do budúcnosti.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)