Nastavenie krycieho obrázku vkladačky

Čo je to titulný obrázok?

Titulný obrázok je náhľad vášho padletu, keď je zdieľaný na iných padletoch (padlet-within-a-padlet) alebo na sociálnych sieťach. Predvolený náhľad je zvyčajne prvý obrázok na stránke vášho padletu. Ak tam žiadny nie je, vyberieme tapetu.

Ak sa vám nepáči priradený obrázok obálky, môžete si vybrať vlastný!

Nastavenie titulného obrázka,

  • Vyberte obrázok z padletu.
  • Kliknite na zvislé tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) v pravom hornom rohu príspevku.
  • Kliknite na položku Nastaviť ako obálku padletu. Vybraný obrázok bude potom náhľadom pri zdieľaní odkazu na padlet v inom padlete.

Ako skontrolujem obrázok obálky padletu?

Na bočnom paneli kliknite na tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) na pravej strane obrazovky. Vyberte možnosť Podrobnosti. Tým sa zobrazí súhrn aktuálneho padletu vrátane obrázku obálky.

Odporúčaná veľkosť titulného obrázka je 500x300 px alebo čo najbližšie k pomeru strán 5:3.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)