Zmena alebo prístup k mojej e-mailovej adrese

Web

  1. Prejdite do nastavení svojho účtu kliknutím na názov účtu v pravom hornom rohu ovládacieho panela.
  2. Kliknite na položku Nastavenia.
  3. V časti Základné informácie v poli "E-mail" vyberte tlačidlo upraviť (ikona ceruzky) a zmeňte existujúcu e-mailovú adresu.
  1. Na ďalšej stránke zadajte nový/požadovaný e-mail. Môže sa zobraziť výzva, aby ste sa najprv prihlásili do svojho starého e-mailu. Po pridaní nového e-mailu môžete vybrať položku Pokračovať.
  1. Potom budete vyzvaní na overenie e-mailu pomocou šesťmiestneho kódu zaslaného na novú e-mailovú adresu. E-mail vyzerá takto:
Platnosť tohto šesťmiestneho kódu vyprší 30 minút po odoslaní. Potom budete musieť požiadať o nový tak, že znovu prejdete týmto procesom.
  1. Zmenu dokončite zadaním overovacieho kódu.

Mobilný telefón

  1. Začnite ťuknutím na tlačidlo s tromi bodkami elipsy - Viac (...) v pravom dolnom rohu aplikácie.
  2. Ťuknite na položku Nastavenia.

  1. Klepnite na položku Základné informácie.
  2. Rovnakým postupom zmeňte svoj e-mail.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)