Môžem obnoviť vymazaný príspevok?

Obávaná otázka - "Omylom som vymazal svoje príspevky! Môžem ich dostať späť?"

Žiaľ, nie je to jednoduchá úloha. Obnovenie závisí od viacerých rôznych faktorov:

  • Ako dávno bol príspevok vymazaný?
  • Aké informácie boli k príspevku pripojené?
  • Ako presne bol príspevok vymazaný?

Existuje veľa otázok, ktoré určujú či a . ako sa príspevok dá obnoviť. To bolo len niekoľko príkladov. Aká je teda naša konečná odpoveď?

MOŽNO

Dúfame! Budeme sa snažiť zo všetkých síl! Ale neposkytujeme žiadne záruky. Obráťte sa na zákaznícku podporu a uvidíme, čo sa dá robiť.

Vyzývame vás, aby ste si dobre rozmysleli, kým príspevok vymažete, pretože po vymazaní príspevku sa krátko nato z našich serverov vymaže.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)