Nastavenia prístrojovej dosky

V nastaveniach ovládacieho panela môžete vybrať predvolenú knižnicu ovládacieho panela a vybrať, ktoré knižnice sa zobrazia na ovládacom paneli. Tu nájdete postup, ako prejsť do nastavení ovládacieho panela a vykonať tieto zmeny.

Prejdite do nastavení ovládacieho panela

  1. Začnite od svojho ovládacieho panela. Kliknite na názov svojho konta v pravom hornom rohu obrazovky.
  1. V zobrazenej ponuke vyberte položku Nastavenia. Tým sa dostanete na stránku Nastavenia.
  2. Na stránke Nastavenia vyberte z možností na ľavej strane položku Dashboard. Tým sa dostanete na stránku s nastaveniami ovládacieho panela.

Zmena nastavení ovládacieho panela

Ak chcete rozhodnúť, ktoré knižnice chcete mať k dispozícii na stránke ovládacieho panela, prepnite knižnice.

Ak chcete zmeniť predvolenú knižnicu, vyberte tlačidlo na pravej strane časti "Predvolená knižnica " a z rozbaľovacej ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte požadovanú predvolenú knižnicu.

Všimnite si, že keď vytvoríte padlet, zobrazí sa vo vašej predvolenej knižnici. Ak chcete, aby sa váš padlet zobrazil niekde inde, musíte manuálne vybrať správnu knižnicu.

Váš panel je vo vašej réžii!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)