Zásady ochrany osobných údajov

V našich zásadách ochrany osobných údajov je vysvetlené, aké údaje zhromažďujeme, s kým ich zdieľame a aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi. Naše zásady sme napísali veľmi jednoducho, takže nie sú potrebné žiadne právne znalosti.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Padlet si môžete prečítať tu.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)