Diagnostyka Padlet

Diagnostyka

Kiedy przesyłasz do nas raport o błędzie za pośrednictwem formularza Contact Padlet, automatycznie dołączamy zestaw diagnostyczny. W tym artykule przedstawimy cel diagnostyki i rodzaje gromadzonych danych diagnostycznych.

Cel diagnostyki

Celem zbierania danych diagnostycznych jest zapewnienie optymalnego działania Padlet.

Gdy wyślesz nam raport o błędzie, automatycznie wykonamy skan Twojej sieci. Jest to podstawowy test, który pozwala nam sprawdzić, czy jakiekolwiek strony internetowe, których używamy do ładowania Padlet, są zablokowane i może wyjaśnić przyczynę problemu.

Jakie dane diagnostyczne są zbierane?

To jest lista zbieranych przez nas danych diagnostycznych. Lista jest również dostępna tutaj.

Zapewniamy, że prywatność użytkowników jest naszym najwyższym priorytetem. Chcemy podkreślić, że nie gromadzimy żadnych danych osobowych. Dane diagnostyczne są wykorzystywane wyłącznie do debugowania napotkanego problemu.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)