Dostęp do strony diagnostycznej

Padlet Web

Jeśli Padlet nie działa poprawnie, wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem:

  1. Odwiedź stronę https://padlet.com/diagnostics i spróbuj wprowadzić sugerowane poprawki, jeśli takie istnieją. Sugerowane poprawki będą oznaczone symbolem NIE obok nich.
  2. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami i udostępnij zrzut ekranu z wynikami diagnostyki. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Padlet Mobile (Android lub iOS)

Jeśli aplikacja Padlet nie działa na urządzeniu mobilnym, wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij przycisk Więcej (...) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję Uruchom diagnostykę.
  2. Skontaktuj się z nami i prześlij zrzut ekranu z wynikami diagnostyki. Chętnie ci pomożemy!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)