Usuń post

Wszyscy popełniamy błędy! Czy wiesz, że do 1770 roku oryginalne gumki do ścierania były wilgotnym chlebem? Mówimy o ugniataniu gumki, mam rację?

  • Aby usunąć post, musisz być jego autorem, właścicielem padletu lub posiadać uprawnienia Moderatora lub Administratora.
  • Jeśli spełniasz te kryteria, kliknij przycisk z trzema kropkami w pionie (...) w prawym górnym rogu posta i wybierz opcję Usuń post.
  • Usunięcie postu może być niemożliwe, jeśli został on napisany anonimowo. Post mógł zostać napisany anonimowo, jeśli został napisany w przeglądarce incognito lub po wylogowaniu się z konta.
    • W takim przypadku skontaktuj się z właścicielem padletu, aby sprawdzić, czy może on usunąć post za Ciebie.

Teraz możesz mieć swój chleb i też go zjeść! :)


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)