Zaplanuj post

Możesz zaplanować publikację postów w określonym czasie w przyszłości.

Jak zaplanować post

  1. Aby zaplanować post, wybierz ikonę zegara w kreatorze postów.
  1. Ustaw żądany czas publikacji. Może to być dowolny czas w przyszłym roku. Wybierz opcję Ustaw datę.
  1. Wybierz opcję Zaplanuj.
Tylko zarejestrowani użytkownicy posiadający konto mogą korzystać z funkcji planowania postów.
Posty można planować z rocznym wyprzedzeniem.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)