Dodaj logo do swojego konta Padlet for Schools

Czy posiadasz konto Padlet for Schools? Możesz przesłać logo swojej szkoły. Pojawi się ono na stronie logowania i na pulpicie nawigacyjnym.

Zalecany rozmiar logo to 196x196 px lub jak najbardziej zbliżony do proporcji 1:1.

Z konta właściciela przejdź do ustawień organizacji, klikając nazwę konta w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego > Ustawienia > Informacje o organizacji.

Na stronie informacji o organizacji kliknij domyślne logo żurawia, aby przesłać własne logo. Nie zapomnij kliknąć Zapisz!

Ta opcja jest dostępna tylko dla właścicieli Padlet for Schools.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)