Czym różni się logowanie użytkownika po podłączeniu LMS przez LTI?

Logowanie nie różni się niczym od korzystania z Google/Microsoft SSO do logowania się do Padlet.

Istnieje kilka możliwych scenariuszy:

  1. Masz istniejące konto Padlet for Schools i konto w swoim LMS.

Po prostu klikając zaloguj się za pomocą Google/Microsoft (w zależności od dostawcy poczty e-mail), dopasujemy adresy e-mail na podstawie tego, co jest już na koncie szkoły. Zostaniesz zalogowany na konto Padlet przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Jeśli adres e-mail Google/Microsoft używany do logowania w Padlet różni się od adresu e-mail używanego w LMS, zostanie utworzone nowe konto Padlet.
  1. Nie masz istniejącego konta Padlet for Schools, ale masz konto w LMS.

Gdy wchodzisz w interakcję (przeglądasz, komentujesz, publikujesz itp.) z padletem w LMS, automatycznie utworzymy dla Ciebie odpowiednie konto w Padlet przy użyciu adresu e-mail używanego w LMS z odpowiednią rolą LMS.

Następnie możesz przejść do strony Padlet for Schools swojej organizacji (kończącej się na padlet.org) i po prostu kliknąć zaloguj się za pomocą Google/Microsoft (w zależności od dostawcy poczty e-mail), a my dopasujemy adresy e-mail na podstawie tego, co jest już na koncie Padlet for Schools. Zostaniesz zalogowany na konto Padlet przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Dodatkowe uwagi:

Jeśli Google/Microsoft SSO nie zostało włączone dla Twojego konta Padlet for Schools, zapoznaj się z tym artykułem, aby ustawić hasło dla swojego konta.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)