Přidání padletu do systému LMS

Způsoby sdílení padletu v systému LMS

Vložit adresu URL

Pro: Žádné automatické vytváření účtu pro studenty.

Nevýhoda: Pokud nechcete, aby studenti publikovali anonymně, budete muset zajistit, aby jim byly vytvořeny účty a aby byli přihlášeni, než něco zveřejní.

Ctrl/Cmd C + V až do konce!

Použijte vložený kód

Pro: Snadno. Uživatelé nemusí opustit systém LMS, aby mohli publikovat příspěvky.

Proti: Studenti se budou muset před odesláním příspěvku ručně přihlásit, aby nebyli anonymní. Některým uživatelům mohou mechanismy ochrany soukromí prohlížeče zabránit v odesílání příspěvků jako přihlášeným uživatelům.

Návod, jak vložit příspěvek do iframe, najdete v tomto článku.

Interoperabilita výukových nástrojů (neboli LTI)

Dostupné pouze pro Padlet pro školy a třídní knihovny.

Pro: Studenti jsou přihlášeni automaticky. Pokud jsou noví, jsou jim vytvořeny účty.

Proti: Počáteční nastavení může být složité.

Návod: .

Canvas

Blackboard

Moodle

Brightspace

itsLearning

Schoology


Jak jsme si vedli?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)