Přidání loga do účtu Padlet for Schools

Vlastníte účet Padlet pro školy? Můžete nahrát logo své školy. Zobrazí se na přihlašovací stránce a na hlavním panelu.

Doporučená velikost loga je 196x196 px nebo co nejblíže k poměru stran 1:1.

Na účtu vlastníka přejděte do nastavení organizace kliknutím na název účtu v pravém horním rohu ovládacího panelu > Nastavení > Informace o organizaci.

Na stránce Informace o organizaci klikněte na výchozí logo jeřábu a nahrajte vlastní logo. Nezapomeňte stisknout tlačítko Uložit!

Tato možnost je dostupná pouze pro majitele aplikace Padlet for Schools.


Jak jsme si vedli?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)