Достъп до данните на даден палет

Любопитно ви е кой е направил даден падлет или какъв формат се използва? Искате ли да разберете колко публикации има в даден падлет, без да броите на пръсти?

  1. Щракнете върху бутона с три точки елипса (...) в лентата с действия в дясната част на вашия палет.
  1. След това щракнете върху Подробности.
  1. Сега можете да видите цялата информация за даден падлет!


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)