Добавяне на коментари

Коментарите са чудесни, когато търсите обратна връзка и взаимодействие с вашия палет.

Позволяването на коментари

За да разрешите коментарите, отворете панела с настройки на вашия падлет, като щракнете върху иконата на зъбчатото колело за настройки (⚙️) и отидете на опциите за ангажиране. След това превключете коментарите на ON (Включено).

Когато тази функция е активирана, всеки ще може да коментира в реално време. Дори ако вашият падлет е настроен на " Читател", другите пак ще могат да коментират.

Можете да използвате много опции за форматиране в рамките на публикацията и в коментарите! Някои от тези опции включват удебеляване, курсив, зачеркване и вграден код. Можете също така да споменавате други потребители, като ги маркирате със знака @! Научете повече за опциите за форматиране и бързите клавиши тук.

Как да коментирате

За да коментирате даден пост, просто щракнете върху областта под поста, където е написано " Добавяне на коментар." Ако не виждате тази опция, създателят на подложката е деактивирал тази функция. Ще трябва да се свържете със собственика/администратора на падежите, за да включите тази функция.

Коментарите са разрешени

Коментарите са изключени

Ако коментиращият е влязъл в своя акаунт в падлет, името на коментиращия и иконата на профила му ще се появяват над всеки коментар. В противен случай те ще се показват като "Анонимни".

Моля, не забравяйте да натиснете Enter или да щракнете върху ➡, за да запазите коментара си. До вашето име трябва да се появи времева марка. Нямате времеви печат? Вашият коментар не е бил запазен и няма да може да бъде възстановен след излизане от падежа.

Видове коментари

Не е задължително да се придържате към скучните текстови коментари. Можете да добавяте изображения, gif файлове и други! Щракнете върху иконата на изображение до полето " Добавяне на коментари " и ще се появи селектор за избор на прикачени файлове!

Потърсете в интернет или на устройството си перфектния коментар със снимка, качете селфи, като използвате опцията " Камера", или използвайте генериран от изкуствен интелект отговор с " Не мога да рисувам"! Коментирането току-що стана много по-забавно!

Не забравяйте да натиснете Enter или да щракнете върху ➡, за да запазите коментара си!
Опитайте да плъзнете и пуснете медийните си коментари върху публикацията за още по-лесен начин да добавите коментара си!

Редактиране на коментари

Коментарите могат да бъдат редактирани или изтривани от коментиращия И от създателя или администраторите на падежа. За да редактирате коментар, щракнете върху вертикалния бутон с три точки елипса (...) в дясната страна на коментара. От менюто можете да изберете Редактиране на коментар или Изтриване на коментар.

Често задавани въпроси

Защо коментарите ми са анонимни?
Коментарите ще бъдат записани като анонимни, ако не сте влезли в профила си, преди да коментирате. Уверете се, че сте влезли в профила си, преди да коментирате, ако искате името ви да бъде записано като автор на коментара.
Защо коментарите ми не се запазват?
Когато оставяте коментар, уверете се, че сте натиснали Enter или сте кликнали върху иконата за изпращане (➡). Ако натиснете извън полето за коментар, работата ви за съжаление няма да бъде запазена. Един от начините да сте сигурни, че коментарът ви е изпратен, е да проверите за времеви печат, който ще се появи до него.
Мога ли да огранича коментирането само до някои хора?
Краткият отговор е не. Въпреки това, има заобиколно решение! Ако искате да спрете събирането на коментари, можете да ги изключите, след като желаните от вас коментари са добавени. Съществуващите коментари ще останат, но нови няма да бъдат добавяни.
Кога ще виждам нови коментари?
Новите коментари трябва да се появяват в реално време. Ако трябва да опресните информацията, за да видите нови коментари, моля, свържете се с нас.
Какво е ограничението на символите за коментарите?
Коментарите имат ограничение от 10 000 символа.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)