Backpack-plan vs District Platinum-plan

Det finns två typer av planer som skolor kan ha. En Backpack- eller District Platinum-plan. Backpack-planen är mycket vanligare.

Det första vi behöver göra är att ta reda på om din skola är med i en Backpack- eller District Platinum-plan. Jag säger detta eftersom en ryggsäck har en specifik URL som du måste använda - den ska sluta på padlet.org(inte padlet.com) och se ut ungefär som: hogwarts.padlet.org. En District Platinum-plan känns igen av din skolas e-postdomän och konton kan hittas på vanligt gammalt, padlet.com.

Användare av District Platinum

Om du är säker på att prenumerationen du har är en District Platinum-plan kan du gå till https://padlet.com/premium/upgrade/claim för att göra anspråk på din sponsrade uppgradering med din officiella skolans e-postdomän. Nyligen skapade konton som är berättigade kommer att uppgraderas automatiskt.

Om du inte ser någon uppgradering har din skola förmodligen en Backpack-prenumeration. Fortsätt att läsa nedan!

Backpack-användare

Backpack har en skolspecifik URL som du måste använda. URL:en ska sluta på padlet.org(inte padlet.com) och se ut ungefär som: hogwarts.padlet.org.

När du har hittat webbadressen klickar du påLogga inmed Microsoft/Google, om den är tillgänglig. Du bör kunna logga in med e-postmeddelandet med din skolas domän.

Om ovanstående inte är tillgängligt för dig, kontakta din skoladministratör för att få hjälp med att lägga till dig i kontot.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)