Beta-funktioner

Vill du spela en roll i Padlets framtid? Gå med i vår Beta-grupp idag!

För att gå med i Beta-gruppen, gå till din Inställningar-sida och aktivera "Beta-funktioner" genom att växla knappen ON.

När du väljer Beta-funktioner får du tidig tillgång till nya Padlet-funktioner. Med den tillgången kan du hjälpa oss att testa funktioner under utveckling och skicka feedback till oss. Alla vinner på det!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)